ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526
นักวิจัย : บุญเฉิด โสภณ , จุมพล สวัสดิยากร , เพ็ญแข ศิริวรรณ , ภาวนา งามเจริญ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค , สิวาลัย สุตรา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/84028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเฉิด โสภณ , จุมพล สวัสดิยากร , เพ็ญแข ศิริวรรณ , ภาวนา งามเจริญ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค , สิวาลัย สุตรา . (2534). การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ , จุมพล สวัสดิยากร , เพ็ญแข ศิริวรรณ , ภาวนา งามเจริญ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค , สิวาลัย สุตรา . 2534. "การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ , จุมพล สวัสดิยากร , เพ็ญแข ศิริวรรณ , ภาวนา งามเจริญ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค , สิวาลัย สุตรา . "การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
บุญเฉิด โสภณ , จุมพล สวัสดิยากร , เพ็ญแข ศิริวรรณ , ภาวนา งามเจริญ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค , สิวาลัย สุตรา . การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.