ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างคำภาษาไทยสมัยสุโขทัย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างคำภาษาไทยสมัยสุโขทัย
นักวิจัย : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/84021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . (2532). การสร้างคำภาษาไทยสมัยสุโขทัย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . 2532. "การสร้างคำภาษาไทยสมัยสุโขทัย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . "การสร้างคำภาษาไทยสมัยสุโขทัย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . การสร้างคำภาษาไทยสมัยสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.