ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบสำรวจจำแนกสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบสำรวจจำแนกสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทย
นักวิจัย : อรรณพ คุณพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27752
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

บรรณานุกรม :
อรรณพ คุณพันธ์ . (2521). การสร้างแบบสำรวจจำแนกสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรณพ คุณพันธ์ . 2521. "การสร้างแบบสำรวจจำแนกสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรณพ คุณพันธ์ . "การสร้างแบบสำรวจจำแนกสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
อรรณพ คุณพันธ์ . การสร้างแบบสำรวจจำแนกสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.