ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสไลด์แบบโปรแกรมเรื่อง "พัฒนาการของทารกในครรภ์" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสไลด์แบบโปรแกรมเรื่อง "พัฒนาการของทารกในครรภ์" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
นักวิจัย : อดุลย์ ดวงสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27631
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

บรรณานุกรม :
อดุลย์ ดวงสุวรรณ . (2520). การสร้างสไลด์แบบโปรแกรมเรื่อง "พัฒนาการของทารกในครรภ์" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อดุลย์ ดวงสุวรรณ . 2520. "การสร้างสไลด์แบบโปรแกรมเรื่อง "พัฒนาการของทารกในครรภ์" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อดุลย์ ดวงสุวรรณ . "การสร้างสไลด์แบบโปรแกรมเรื่อง "พัฒนาการของทารกในครรภ์" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
อดุลย์ ดวงสุวรรณ . การสร้างสไลด์แบบโปรแกรมเรื่อง "พัฒนาการของทารกในครรภ์" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.