ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียจากเตาเผาด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียจากเตาเผาด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี
นักวิจัย : จันทิมา ชั่งสิริพร , จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83920
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ . (2554). การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียจากเตาเผาด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ . 2554. "การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียจากเตาเผาด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ . "การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียจากเตาเผาด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ . การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียจากเตาเผาด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.