ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อพฤติกรรมการดื่มนมของเด็กปฐมวัย :กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเหนือตอนล่าง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อพฤติกรรมการดื่มนมของเด็กปฐมวัย :กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : พิทักษ์ จันทร์เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทักษ์ จันทร์เจริญ . (). อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อพฤติกรรมการดื่มนมของเด็กปฐมวัย :กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเหนือตอนล่าง.
    : .
พิทักษ์ จันทร์เจริญ . . "อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อพฤติกรรมการดื่มนมของเด็กปฐมวัย :กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเหนือตอนล่าง".
    : .
พิทักษ์ จันทร์เจริญ . "อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อพฤติกรรมการดื่มนมของเด็กปฐมวัย :กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเหนือตอนล่าง."
    : , . Print.
พิทักษ์ จันทร์เจริญ . อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อพฤติกรรมการดื่มนมของเด็กปฐมวัย :กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเหนือตอนล่าง. : ; .