ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล
นักวิจัย : ศุภโชค ไทยน้อย , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , ชนินทร์ วิศวินธานนท์ , ทรงพล กาญจนชูชัย , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , ชุมพล อันตรเสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83900
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภโชค ไทยน้อย , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , ชนินทร์ วิศวินธานนท์ , ทรงพล กาญจนชูชัย , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , ชุมพล อันตรเสน . (2556). การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภโชค ไทยน้อย , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , ชนินทร์ วิศวินธานนท์ , ทรงพล กาญจนชูชัย , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , ชุมพล อันตรเสน . 2556. "การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภโชค ไทยน้อย , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , ชนินทร์ วิศวินธานนท์ , ทรงพล กาญจนชูชัย , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , ชุมพล อันตรเสน . "การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
ศุภโชค ไทยน้อย , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , ชนินทร์ วิศวินธานนท์ , ทรงพล กาญจนชูชัย , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , ชุมพล อันตรเสน . การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2556.