ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย
นักวิจัย : สุวิมล ว่องวาณิช , อลิศรา ชูชาติ , ประวิต เอราวรรณ์
คำค้น : สิ่งแวดล้อมศึกษา -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 8,2(ก.ค.-ธ.ค. 2539),58-68 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28678
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิมล ว่องวาณิช , อลิศรา ชูชาติ , ประวิต เอราวรรณ์ . (2539). การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล ว่องวาณิช , อลิศรา ชูชาติ , ประวิต เอราวรรณ์ . 2539. "การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล ว่องวาณิช , อลิศรา ชูชาติ , ประวิต เอราวรรณ์ . "การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สุวิมล ว่องวาณิช , อลิศรา ชูชาติ , ประวิต เอราวรรณ์ . การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.