ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย
นักวิจัย : สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745609277 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27439
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์ . (2525). ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์ . 2525. "ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์ . "ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์ . ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.