ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความหลากหลายของพืช และแนวทางการจัดการวัชพืชตามแนวเกษตรอินทรีย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความหลากหลายของพืช และแนวทางการจัดการวัชพืชตามแนวเกษตรอินทรีย์
นักวิจัย : หฤทัย เหมะธุลิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
หฤทัย เหมะธุลิน . (2552). การสำรวจความหลากหลายของพืช และแนวทางการจัดการวัชพืชตามแนวเกษตรอินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
หฤทัย เหมะธุลิน . 2552. "การสำรวจความหลากหลายของพืช และแนวทางการจัดการวัชพืชตามแนวเกษตรอินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
หฤทัย เหมะธุลิน . "การสำรวจความหลากหลายของพืช และแนวทางการจัดการวัชพืชตามแนวเกษตรอินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552. Print.
หฤทัย เหมะธุลิน . การสำรวจความหลากหลายของพืช และแนวทางการจัดการวัชพืชตามแนวเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต; 2552.