ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : นิยดา สวัสดิพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิยดา สวัสดิพงษ์ . (). การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร.
    : .
นิยดา สวัสดิพงษ์ . . "การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร".
    : .
นิยดา สวัสดิพงษ์ . "การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร."
    : , . Print.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร. : ; .