ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคการใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางการศึกษา
นักวิจัย : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
คำค้น : แบบสอบถาม , การศึกษา -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , สมศรี กิจชนะพาณิชย์
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2537),36-52 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28510
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . (2537). เทคนิคการใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . 2537. "เทคนิคการใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . "เทคนิคการใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . เทคนิคการใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.