ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเขินไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเขินไทย
นักวิจัย : สุดาพร ศิริโภคากิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรัชนา วิวัฒนชาติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745668826 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27216
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

บรรณานุกรม :
สุดาพร ศิริโภคากิจ . (2529). ปัญหาทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเขินไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดาพร ศิริโภคากิจ . 2529. "ปัญหาทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเขินไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดาพร ศิริโภคากิจ . "ปัญหาทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเขินไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สุดาพร ศิริโภคากิจ . ปัญหาทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเขินไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.