ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก
นักวิจัย : ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สีรุ้ง ปรีชานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , สุเทพ ธนียวัน
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745315176 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

Penicillium sp. สายพันธุ์ SMCU3-14 สามารถผลิตเดกซ์แทรนเนสได้สูงในอาหารสูตรเดิม และให้แอคติวิตีเท่ากับ 321.21 หน่วยต่อมิลลิลิตร เมื่อทำการปรับปรุงสูตรอาหารใหม่โดยการใช้กากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล พบว่าให้แอคติวีตีเท่ากับ 637.04 หน่วยต่อมิลลิลิตรภายใต้ภาวะที่เหมาะสม มากขึ้นกว่าเดิม 2 เท่า โดยใช้ส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อดังนี้ กากน้ำตาลเจือจาง 1.5% (โดยปริมาตร) เดกซ์แทรนเกรดอุตสาหกรรม 0.94%, สารสกัดจากยีสต์ 0.387%, NaNO₃ 0.082%, K₂HPO₄ 0.2%, KCI 0.05% และ MgSO₄.7H₂O 0.05% (โดยน้ำหนัก) โดยภาวะที่เหมาะสมทางกายภาพในการเลี้ยงในระดับขวดเขย่าคืออุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้น 4.0 และอัตราเร็วในการเขย่า 200 รอบต่อนาที เชื้อให้แอคติวิตีสูงสุดในวันที่ 6 ของการเลี้ยงเชื้อ และมีช่วงการเจริญเติบโตแบบทวีคูณในระหว่างชั่วโมงที่ 24-48 จึงเลือกใช้เชื้อที่กำลังอยู่ช่วงกึ่งกลางการเจริญแบบทวีคูณคือ 36 ชั่วโมง มีค่าการเจริญเติบโตจำเพาะเท่ากับ 0.0487 ต่อชั่วโมง เป็นเชื้อตั้งต้นในการผลิตระดับถังหมักต่อไป เมื่อทำการผลิตเดกซ์แทรนเนสในระดับขยายขนาดโดยใช้ถังหมัก 1 ลิตร ปริมาตรการหมัก 500 มล. เมื่อศึกษาภาวะทางกายภาพที่เหมาะสมคือ ค่าความเป็นกรด-ด่างคงที่ที่ 5.0 อุณหภูมิในการหมัก 30 องศาเซลเซียส อัตราการให้อากาศเข้าสู่ถังหมัก 2.0 vvm โดยมีอัตราการปั่นกวนของใบพัด 400 รอบต่อนาที โดยให้แอคติวิตีสูงสุดเพียง 296.60 หน่วยต่อมิลลิลิตร ในวันที่ 7 ของการหมัก ซึ่งน้อยกว่าในระดับขวดเขย่าประมาณ 2 เท่า

บรรณานุกรม :
ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ . (2547). การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ . 2547. "การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ . "การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ . การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.