ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร
นักวิจัย : ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล . (2554). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล . 2554. "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล . "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554. Print.
ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต; 2554.