ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
นักวิจัย : จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83745
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร . (2553). จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร . 2553. "จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร . "จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร . จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.