ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม
นักวิจัย : จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . (2553). การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . 2553. "การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . "การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.