ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน
นักวิจัย : วุฒิชัย เจริญบุรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , ชวาล คูร์พิพัฒน์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745316679 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การบีบอัดข้อมูลที่มีอยู่ส่วนมากเป็นการบีบอัดข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับลักษณะข้อมูลต่างกัน กล่าวคือ การบีบอัดข้อมูลด้วยอัลกอริธึมชนิดหนึ่ง ๆ จะมีความเหมาะสมกับข้อมูลบางลักษณะเท่านั้น อย่างเช่นการบีบอัดแบบ JPEG จะเหมาะสมกับภาพถ่าย การบีบอัดแบบ RLE และ LZW จะเหมาะสมกับข้อมูลตัวหนังสือ ส่วนภาพขาวดำและภาพสำหรับการส่งแฟกซ์จะต้องใช้การบีบอัดแบบ JBIG จึงจะลดขนาดข้อมูลได้ดีที่สุด เนื่องจากยังไม่มีการบีบอัดข้อมูลแบบใดเลยที่เหมาะสมกับไฟล์ข้อมูลทุกชนิด ไฟล์ภาพชนิดหนึ่งบิตทิฟฟ์ที่ใช้งานในขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ก็ยังไม่มีการบีบอัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะใช้งาน เนื่องจากภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์สำหรับการเตรียมพิมพ์เป็นภาพที่มีเม็ดสกรีนเป็นองค์ประกอบ การจัดเรียงตัวกันระหว่างจุดภาพสีดำเพื่อสร้างเป็นเม็ดสกรีนเป็นไปอย่างมีรูปแบบชัดเจนและมีความซ้ำอยู่มาก ทำให้การพัฒนาการบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์สามารถใช้หลักการเข้ารหัสรูปแบบเม็ดสกรีนเพื่อลดปริมาณข้อมูลลงได้ ผลการทำงานของการบีบอัดแบบเข้ารหัสรูปแบบเม็ดสกรีนนี้มีประสิทธิภาพการบีบอัดที่สูงประมาณ 8 เท่าและใช้เวลาในการบีบอัดและคลายข้อมูลนานกว่าโปรแกรม ZIP ประมาณ 5 เท่า นอกจากนี้สามารถพัฒนาต่อไปให้ประสิทธิภาพการบีบอัดข้อมูลสูงยิ่งขึ้นโดยนำไฟล์ข้อมูลที่ผ่านการบีบอัดแบบเข้ารหัสรูปแบบเม็ดสกรีนแล้วมาทำการบีบอัดด้วย ZIP อีกครั้งก็จะทำให้ประสิทธิภาพการบีบอัดข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20 เท่า

บรรณานุกรม :
วุฒิชัย เจริญบุรี . (2547). การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุฒิชัย เจริญบุรี . 2547. "การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุฒิชัย เจริญบุรี . "การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วุฒิชัย เจริญบุรี . การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.