ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมและการวัดแรงบิดของไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมและการวัดแรงบิดของไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวน
นักวิจัย : วิศิษฎ์ วิพัฒน์เกษมสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สถาพร สุปรีชากร
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745316164 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27050
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

เนื่องจากไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวนเป็นไดนาโมมิเตอร์แบบซึมซับชนิดหนึ่ง ที่สามารถควบคุมภาระ(โหลด) โดยการเปลี่ยนแปลงแรงเบกที่โรเตอร์ แรงเบรกที่กล่าวถึงนี้เป็นแรงเบรกที่เกิดจากอำนาจแม่เหล็กที่มีผลมาจากแม่เหล็กไฟฟ้า และแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำบนโรเตอร์ การควบคุมแรงเบรกของไดนาโมมิเตอร์ชนิดนี้ ใช้วิธีการควบคุมฟลักซ์แม่แหล็กที่ขดลวด โดยทำการปรับปริมาณกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายให้กับขดลวด ซึ่งในวิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัยได้นำวงจรควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าและตัวต้านทานปรับค่าได้ มาใช้ร่วมกันเพื่อควบคุมปริมาณกระแสที่ขดลวด ในส่วนการวัดแรงบิดของไดนาโมมิเตอร์ โดยทั่วไป เป็นการใช้ตาชั่งสปริง หรือ โหลดเซลซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน คือ การใช้ตาชั่งสปริงมีข้อเสียที่ต้องคอยปรับตำแหน่งของแขนสเตเตอร์ให้ตั้งฉากกับแนวแรงอยู่เสมอ ส่วนโหลดเซลมีข้อเสียที่ราคาอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นเครื่องมือสำหรับวัดแรงบิดในรูปแบบใหม่ขึ้น เพื่อที่จะลดข้อเสียเหล่านั้น โดยเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้ได้นำระบบไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้ประมวลผลในรูปแบบดิจิตอล

บรรณานุกรม :
วิศิษฎ์ วิพัฒน์เกษมสุข . (2547). การควบคุมและการวัดแรงบิดของไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศิษฎ์ วิพัฒน์เกษมสุข . 2547. "การควบคุมและการวัดแรงบิดของไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศิษฎ์ วิพัฒน์เกษมสุข . "การควบคุมและการวัดแรงบิดของไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วิศิษฎ์ วิพัฒน์เกษมสุข . การควบคุมและการวัดแรงบิดของไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.