ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
นักวิจัย : พิทักษ์ จันทร์เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทักษ์ จันทร์เจริญ . (2555). การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
พิทักษ์ จันทร์เจริญ . 2555. "การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
พิทักษ์ จันทร์เจริญ . "การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555. Print.
พิทักษ์ จันทร์เจริญ . การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต; 2555.