ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการศึกษาภาคบังคับในอำเภอธัญบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการศึกษาภาคบังคับในอำเภอธัญบุรี
นักวิจัย : สุชาดา เวลาดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

บรรณานุกรม :
สุชาดา เวลาดี . (2521). ประสิทธิภาพการศึกษาภาคบังคับในอำเภอธัญบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา เวลาดี . 2521. "ประสิทธิภาพการศึกษาภาคบังคับในอำเภอธัญบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา เวลาดี . "ประสิทธิภาพการศึกษาภาคบังคับในอำเภอธัญบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
สุชาดา เวลาดี . ประสิทธิภาพการศึกษาภาคบังคับในอำเภอธัญบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.