ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเขต 6 จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเขต 6 จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : ศุภกิจ สัตยารัฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จารุมา อัชกุล , สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745830763 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

บรรณานุกรม :
ศุภกิจ สัตยารัฐ . (2536). การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเขต 6 จังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภกิจ สัตยารัฐ . 2536. "การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเขต 6 จังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภกิจ สัตยารัฐ . "การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเขต 6 จังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
ศุภกิจ สัตยารัฐ . การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเขต 6 จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.