ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และความหลากชนิดของโปรโตซัวในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และความหลากชนิดของโปรโตซัวในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์ . (2551). การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และความหลากชนิดของโปรโตซัวในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์ . 2551. "การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และความหลากชนิดของโปรโตซัวในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์ . "การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และความหลากชนิดของโปรโตซัวในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551. Print.
ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์ . การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และความหลากชนิดของโปรโตซัวในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต; 2551.