ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
นักวิจัย : อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ , อาคม สอสม , นาฏฤดี เส้งแก้ว , รภัส สุขศุภสิน , เจริญ นาคะสรรค์ , เบญจ ทองนวลจันทร์ , กรรณิการ์ สหกะโร , อาซีซัน แกสมาน , สมคิด ศรีสุวรรณ , ชารีฟ บารู
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83644
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ , อาคม สอสม , นาฏฤดี เส้งแก้ว , รภัส สุขศุภสิน , เจริญ นาคะสรรค์ , เบญจ ทองนวลจันทร์ , กรรณิการ์ สหกะโร , อาซีซัน แกสมาน , สมคิด ศรีสุวรรณ , ชารีฟ บารู . (2553). ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ , อาคม สอสม , นาฏฤดี เส้งแก้ว , รภัส สุขศุภสิน , เจริญ นาคะสรรค์ , เบญจ ทองนวลจันทร์ , กรรณิการ์ สหกะโร , อาซีซัน แกสมาน , สมคิด ศรีสุวรรณ , ชารีฟ บารู . 2553. "ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ , อาคม สอสม , นาฏฤดี เส้งแก้ว , รภัส สุขศุภสิน , เจริญ นาคะสรรค์ , เบญจ ทองนวลจันทร์ , กรรณิการ์ สหกะโร , อาซีซัน แกสมาน , สมคิด ศรีสุวรรณ , ชารีฟ บารู . "ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ , อาคม สอสม , นาฏฤดี เส้งแก้ว , รภัส สุขศุภสิน , เจริญ นาคะสรรค์ , เบญจ ทองนวลจันทร์ , กรรณิการ์ สหกะโร , อาซีซัน แกสมาน , สมคิด ศรีสุวรรณ , ชารีฟ บารู . ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.