ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในเครื่องมือ และกากจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในเครื่องมือ และกากจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
นักวิจัย : อรวรรณ ตรรถนาถ , นภากาญจน์ สุวรรณคช , สุพิชชา จันทรโยธา , ชุติมา กรานรอด , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , นเรศร์ จันทน์ขาว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83595
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวรรณ ตรรถนาถ , นภากาญจน์ สุวรรณคช , สุพิชชา จันทรโยธา , ชุติมา กรานรอด , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , นเรศร์ จันทน์ขาว . (2553). การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในเครื่องมือ และกากจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ ตรรถนาถ , นภากาญจน์ สุวรรณคช , สุพิชชา จันทรโยธา , ชุติมา กรานรอด , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , นเรศร์ จันทน์ขาว . 2553. "การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในเครื่องมือ และกากจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ ตรรถนาถ , นภากาญจน์ สุวรรณคช , สุพิชชา จันทรโยธา , ชุติมา กรานรอด , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , นเรศร์ จันทน์ขาว . "การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในเครื่องมือ และกากจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
อรวรรณ ตรรถนาถ , นภากาญจน์ สุวรรณคช , สุพิชชา จันทรโยธา , ชุติมา กรานรอด , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , นเรศร์ จันทน์ขาว . การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในเครื่องมือ และกากจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.