ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก
นักวิจัย : สุพิชชา จันทรโยธา , นเรศร์ จันทน์ขาว , ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ , อรวรรณ ตรรถนาถ , สกน รัตนบุศยากร , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , ชุติมา กรานรอด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83594
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพิชชา จันทรโยธา , นเรศร์ จันทน์ขาว , ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ , อรวรรณ ตรรถนาถ , สกน รัตนบุศยากร , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , ชุติมา กรานรอด . (2553). การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพิชชา จันทรโยธา , นเรศร์ จันทน์ขาว , ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ , อรวรรณ ตรรถนาถ , สกน รัตนบุศยากร , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , ชุติมา กรานรอด . 2553. "การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพิชชา จันทรโยธา , นเรศร์ จันทน์ขาว , ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ , อรวรรณ ตรรถนาถ , สกน รัตนบุศยากร , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , ชุติมา กรานรอด . "การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
สุพิชชา จันทรโยธา , นเรศร์ จันทน์ขาว , ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ , อรวรรณ ตรรถนาถ , สกน รัตนบุศยากร , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , ชุติมา กรานรอด . การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.