ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
นักวิจัย : เหมือนจิตต์ วิเชฎฐะพงษ์ , ฉัตรเพชร ยศพล , เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83584
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เหมือนจิตต์ วิเชฎฐะพงษ์ , ฉัตรเพชร ยศพล , เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . (2553). โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เหมือนจิตต์ วิเชฎฐะพงษ์ , ฉัตรเพชร ยศพล , เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . 2553. "โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เหมือนจิตต์ วิเชฎฐะพงษ์ , ฉัตรเพชร ยศพล , เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . "โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
เหมือนจิตต์ วิเชฎฐะพงษ์ , ฉัตรเพชร ยศพล , เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.