ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและลักษณะเฉพาะของหัวดีซีแมกนิตรอนสปัตเทอริง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและลักษณะเฉพาะของหัวดีซีแมกนิตรอนสปัตเทอริง
นักวิจัย : ณัฐพร พรหมรส
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง , สุรสิงห์ ไชยคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741742746 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26891
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

บรรณานุกรม :
ณัฐพร พรหมรส . (2548). การออกแบบและลักษณะเฉพาะของหัวดีซีแมกนิตรอนสปัตเทอริง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพร พรหมรส . 2548. "การออกแบบและลักษณะเฉพาะของหัวดีซีแมกนิตรอนสปัตเทอริง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพร พรหมรส . "การออกแบบและลักษณะเฉพาะของหัวดีซีแมกนิตรอนสปัตเทอริง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ณัฐพร พรหมรส . การออกแบบและลักษณะเฉพาะของหัวดีซีแมกนิตรอนสปัตเทอริง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.