ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
นักวิจัย : อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , ชาญณรงค์ สายแก้ว , สุจินต์ บุรีรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83421
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , ชาญณรงค์ สายแก้ว , สุจินต์ บุรีรัตน์ . (2553). การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , ชาญณรงค์ สายแก้ว , สุจินต์ บุรีรัตน์ . 2553. "การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , ชาญณรงค์ สายแก้ว , สุจินต์ บุรีรัตน์ . "การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , ชาญณรงค์ สายแก้ว , สุจินต์ บุรีรัตน์ . การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.