ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดความต้านทานทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดความต้านทานทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม
นักวิจัย : พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83420
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช . (2553). อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดความต้านทานทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช . 2553. "อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดความต้านทานทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช . "อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดความต้านทานทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช . อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดความต้านทานทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.