ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
นักวิจัย : ชาคริต โพธิ์งาม , นิรันดร์ หันไชยุงวา , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83353
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาคริต โพธิ์งาม , นิรันดร์ หันไชยุงวา , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . (2553). การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาคริต โพธิ์งาม , นิรันดร์ หันไชยุงวา , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . 2553. "การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาคริต โพธิ์งาม , นิรันดร์ หันไชยุงวา , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . "การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ชาคริต โพธิ์งาม , นิรันดร์ หันไชยุงวา , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.