ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
นักวิจัย : สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , พรชุลี อาชวอำรุง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746336584 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26640
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . (2539). การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . 2539. "การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . "การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.