ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต
นักวิจัย : จิตตภู เทพอารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ เรียวเดชะ , เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741749236 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26580
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

บรรณานุกรม :
จิตตภู เทพอารักษ์ . (2548). การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตตภู เทพอารักษ์ . 2548. "การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตตภู เทพอารักษ์ . "การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
จิตตภู เทพอารักษ์ . การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.