ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดความแรงรังสีจำเพาะของเรเดียม-226 ในดิน ณ พื้นที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดความแรงรังสีจำเพาะของเรเดียม-226 ในดิน ณ พื้นที่
นักวิจัย : คนัมพร อินทร์เนตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จเด็จ เย็นใจ , นเรศร์ จันขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741735383 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26528
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

บรรณานุกรม :
คนัมพร อินทร์เนตร . (2548). การวัดความแรงรังสีจำเพาะของเรเดียม-226 ในดิน ณ พื้นที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คนัมพร อินทร์เนตร . 2548. "การวัดความแรงรังสีจำเพาะของเรเดียม-226 ในดิน ณ พื้นที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คนัมพร อินทร์เนตร . "การวัดความแรงรังสีจำเพาะของเรเดียม-226 ในดิน ณ พื้นที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
คนัมพร อินทร์เนตร . การวัดความแรงรังสีจำเพาะของเรเดียม-226 ในดิน ณ พื้นที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.