ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชา "การออกแบบ" สำหรับนิสิตศิลปศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชา "การออกแบบ" สำหรับนิสิตศิลปศึกษา
นักวิจัย : สุลักษณ์ เทียนสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิรัตน์ พิชญ์ไพบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26452
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

บรรณานุกรม :
สุลักษณ์ เทียนสุวรรณ . (2521). การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชา "การออกแบบ" สำหรับนิสิตศิลปศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุลักษณ์ เทียนสุวรรณ . 2521. "การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชา "การออกแบบ" สำหรับนิสิตศิลปศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุลักษณ์ เทียนสุวรรณ . "การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชา "การออกแบบ" สำหรับนิสิตศิลปศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
สุลักษณ์ เทียนสุวรรณ . การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชา "การออกแบบ" สำหรับนิสิตศิลปศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.