ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 5 kV ทับซ้อนบนแรงดันกระแสสลับ 220 V

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 5 kV ทับซ้อนบนแรงดันกระแสสลับ 220 V
นักวิจัย : พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83309
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช . (2552). เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 5 kV ทับซ้อนบนแรงดันกระแสสลับ 220 V.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช . 2552. "เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 5 kV ทับซ้อนบนแรงดันกระแสสลับ 220 V".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช . "เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 5 kV ทับซ้อนบนแรงดันกระแสสลับ 220 V."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท , นรเศรษฐ พัฒนเดช . เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 5 kV ทับซ้อนบนแรงดันกระแสสลับ 220 V. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.