ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
นักวิจัย : วรงค์ ปวราจารย์ , ไชยะ แช่มช้อย , พงษ์ธร จรัญญากรณ์ , พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรงค์ ปวราจารย์ , ไชยะ แช่มช้อย , พงษ์ธร จรัญญากรณ์ , พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ . (2552). การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรงค์ ปวราจารย์ , ไชยะ แช่มช้อย , พงษ์ธร จรัญญากรณ์ , พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ . 2552. "การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรงค์ ปวราจารย์ , ไชยะ แช่มช้อย , พงษ์ธร จรัญญากรณ์ , พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ . "การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
วรงค์ ปวราจารย์ , ไชยะ แช่มช้อย , พงษ์ธร จรัญญากรณ์ , พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ . การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.