ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนงานของการพัฒนาและสร้างเครื่องทุ่นแรงต้นแบบ ของกองอุตสาหกรรมในครอบครัว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนงานของการพัฒนาและสร้างเครื่องทุ่นแรงต้นแบบ ของกองอุตสาหกรรมในครอบครัว
นักวิจัย : สำรวย เกษตรสกุลชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745667528 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26740
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

บรรณานุกรม :
สำรวย เกษตรสกุลชัย . (2529). การวางแผนงานของการพัฒนาและสร้างเครื่องทุ่นแรงต้นแบบ ของกองอุตสาหกรรมในครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำรวย เกษตรสกุลชัย . 2529. "การวางแผนงานของการพัฒนาและสร้างเครื่องทุ่นแรงต้นแบบ ของกองอุตสาหกรรมในครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำรวย เกษตรสกุลชัย . "การวางแผนงานของการพัฒนาและสร้างเครื่องทุ่นแรงต้นแบบ ของกองอุตสาหกรรมในครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สำรวย เกษตรสกุลชัย . การวางแผนงานของการพัฒนาและสร้างเครื่องทุ่นแรงต้นแบบ ของกองอุตสาหกรรมในครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.