ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาทางการเรียน ของนักเรัยนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาทางการเรียน ของนักเรัยนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : สันทนา นิพนธ์พิทยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745619021 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
สันทนา นิพนธ์พิทยา . (2525). ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาทางการเรียน ของนักเรัยนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันทนา นิพนธ์พิทยา . 2525. "ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาทางการเรียน ของนักเรัยนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันทนา นิพนธ์พิทยา . "ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาทางการเรียน ของนักเรัยนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
สันทนา นิพนธ์พิทยา . ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาทางการเรียน ของนักเรัยนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.