ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้มิสยูสเพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยในการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้มิสยูสเพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยในการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์
นักวิจัย : ขวัญชนก ลิ่มบัณฑิต
คำค้น : ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ , ไฟร์วอลล์ (ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26155
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ฮาร์ดเดนนิ่ง เป็นกระบวนการหนึ่งในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ แต่การประเมินสถานะฮาร์ดเดนนิ่งของระบบเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย อีกทั้งโดยปกติแล้ว ความต้องการด้านฮาร์ดเดนนิ่ง เป็นความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ จึงทำให้ในบางครั้งอาจถูกละเลยไปได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ งานวิจัยนี้ ใช้หลักการมิสยูสมาทำการวิเคราะห์ความต้องการด้านฮาร์ดเดนนิ่งของระบบ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งในแผนภาพยูสเคส ซึ่งแสดงออกมาในรูปแผนภาพมิสยูสเคสอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยในการออกแบบระบบ ทั้งนี้สามารถทำให้เปลี่ยนความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ให้เป็นความต้องการเชิงหน้าที่ได้ โดยเข้าทำการประเมินสถานะฮาร์ดเดนนิ่งของระบบอย่างอัตโนมัติในขณะติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า จะไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ในระบบที่ไม่มั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้งานวิจัยนี้ ได้วิเคราะห์ตัวอย่างฮาร์ดเดนนิ่งในสี่กรณี ได้แก่ การแยกหน่วยความจำชุดคำสั่งและหน่วยความจำข้อมูล การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ การตั้งค่าไฟร์วอลล์ และการเก็บบันทึกการใช้งานระบบ โดยได้นำเสนอเป็นแบบรูปความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสะดวกต่อการประยุกต์ใช้งาน โดยสามารถนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบร่วมกันกับความต้องการด้านอื่นของซอฟต์แวร์ประยุกต์ และพัฒนาเป็นโมดูลการประเมินความมั่นคงปลอดภัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของโมดูลการติดตั้งของซอฟต์แวร์

บรรณานุกรม :
ขวัญชนก ลิ่มบัณฑิต . (2554). การใช้มิสยูสเพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยในการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญชนก ลิ่มบัณฑิต . 2554. "การใช้มิสยูสเพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยในการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญชนก ลิ่มบัณฑิต . "การใช้มิสยูสเพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยในการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ขวัญชนก ลิ่มบัณฑิต . การใช้มิสยูสเพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยในการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.