ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมนาโนซิงก์ออกไซด์เพื่อปรับปรุงลักษณะการคงรูปและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านวัลคะไนเซชัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมนาโนซิงก์ออกไซด์เพื่อปรับปรุงลักษณะการคงรูปและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านวัลคะไนเซชัน
นักวิจัย : สุรชัย สิริพิพัฒน์
คำค้น : สังกะสีออกไซด์ , ยาง , น้ำยาง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คุณากร ภู่จินดา , ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26108
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมนาโนซิงก์ออกไซด์จาก 3 วิธี คือ วิธีสลายตัวทางความร้อน วิธีไฮโดรเทอร์มอล และวิธีโซล-เจล จากการเตรียมพบว่ากระบวนโซล-เจลให้นาโนซิงก์ออกไซด์ที่มีขนาดอนุภาคที่เล็กที่สุด โดยอยู่ในช่วง 6 ถึง 14 นาโนเมตรและให้ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะอยู่ในช่วง 30 ถึง 45 ตารางเมตรต่อกรัม เมื่อนำซิงก์ออกไซด์ไปผสมเป็นตัวกระตุ้นในน้ำยางธรรมชาติและทำการตกตะกอนให้เป็นยางแห้ง พบว่า นาโนซิงก์ออกไซด์จากวิธีโซล-เจลมีการกระจายตัวในยางแห้งที่ดีกว่าซิงก์ออกไซด์เกรดทางการค้า นำยางแห้งที่ได้ไปผสมเคมียาง ทดสอบลักษณะการคงรูป ผ่านกระบวนการคงรูปด้วยกำมะถัน ทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติความแข็ง เมื่อใช้ซิงก์ออกไซด์ผสมในยางปริมาณ 5 พีเอชอาร์และทำการทดสอบ พบว่า นาโนซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมได้ให้ค่าแรงบิดสูงสุดที่มากกว่า อัตราปฏิกิริยาเสื่อมสภาพที่น้อยกว่า สมบัติแรงดึงและสมบัติความแข็งที่ดีกว่าซิงก์ออกไซด์เกรดทางการค้า ในขณะที่เมื่อใช้นาโนซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมได้ปริมาณ 2 พีเอชอาร์ พบว่า ให้ค่าสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงกับการใช้ซิงก์ออกไซด์เกรดทางการค้า 5 พีเอชอาร์

บรรณานุกรม :
สุรชัย สิริพิพัฒน์ . (2554). การเตรียมนาโนซิงก์ออกไซด์เพื่อปรับปรุงลักษณะการคงรูปและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านวัลคะไนเซชัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรชัย สิริพิพัฒน์ . 2554. "การเตรียมนาโนซิงก์ออกไซด์เพื่อปรับปรุงลักษณะการคงรูปและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านวัลคะไนเซชัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรชัย สิริพิพัฒน์ . "การเตรียมนาโนซิงก์ออกไซด์เพื่อปรับปรุงลักษณะการคงรูปและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านวัลคะไนเซชัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุรชัย สิริพิพัฒน์ . การเตรียมนาโนซิงก์ออกไซด์เพื่อปรับปรุงลักษณะการคงรูปและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านวัลคะไนเซชัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.