ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กไทยและการตอบสนองโดยองค์การเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กไทยและการตอบสนองโดยองค์การเอกชน
นักวิจัย : อุ่นตา นพคุณ
คำค้น : เด็กที่เป็นปัญหา -- ไทย , เด็ก -- การสงเคราะห์ , สถานสงเคราะห์เอกชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 4,2(พ.ค.-ส.ค. 2532),14-44 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28381
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุ่นตา นพคุณ . (2532). การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กไทยและการตอบสนองโดยองค์การเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุ่นตา นพคุณ . 2532. "การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กไทยและการตอบสนองโดยองค์การเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุ่นตา นพคุณ . "การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กไทยและการตอบสนองโดยองค์การเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
อุ่นตา นพคุณ . การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กไทยและการตอบสนองโดยองค์การเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.