ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบจำลองการสอนสังคมศึกษา ชั้นประถมปีที่สาม สำหรับครูช่วยสอนเด็กชาวเขา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบจำลองการสอนสังคมศึกษา ชั้นประถมปีที่สาม สำหรับครูช่วยสอนเด็กชาวเขา
นักวิจัย : วิไลวรรณ ตรีศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25879
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ ตรีศรี . (2518). การสร้างแบบจำลองการสอนสังคมศึกษา ชั้นประถมปีที่สาม สำหรับครูช่วยสอนเด็กชาวเขา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ ตรีศรี . 2518. "การสร้างแบบจำลองการสอนสังคมศึกษา ชั้นประถมปีที่สาม สำหรับครูช่วยสอนเด็กชาวเขา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ ตรีศรี . "การสร้างแบบจำลองการสอนสังคมศึกษา ชั้นประถมปีที่สาม สำหรับครูช่วยสอนเด็กชาวเขา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
วิไลวรรณ ตรีศรี . การสร้างแบบจำลองการสอนสังคมศึกษา ชั้นประถมปีที่สาม สำหรับครูช่วยสอนเด็กชาวเขา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.