ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทเอกชนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้านที่ 1 ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชดำริ ระหว่าง พ.ศ.2520-2521

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทเอกชนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้านที่ 1 ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชดำริ ระหว่าง พ.ศ.2520-2521
นักวิจัย : วิไลวรรณ อัศวกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรวรรณ ชัยอาญา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , อภิชัย รุจิระชุณห์
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25800
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2523

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ อัศวกุล . (2523). ผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทเอกชนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้านที่ 1 ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชดำริ ระหว่าง พ.ศ.2520-2521.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ อัศวกุล . 2523. "ผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทเอกชนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้านที่ 1 ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชดำริ ระหว่าง พ.ศ.2520-2521".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ อัศวกุล . "ผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทเอกชนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้านที่ 1 ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชดำริ ระหว่าง พ.ศ.2520-2521."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
วิไลวรรณ อัศวกุล . ผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทเอกชนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้านที่ 1 ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชดำริ ระหว่าง พ.ศ.2520-2521. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.