ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หก ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน กับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หก ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน กับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัด
นักวิจัย : สุรสิงห์ นิรชร , จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745646644 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25789
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

บรรณานุกรม :
สุรสิงห์ นิรชร , จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช . (2528). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หก ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน กับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรสิงห์ นิรชร , จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช . 2528. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หก ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน กับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรสิงห์ นิรชร , จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หก ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน กับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
สุรสิงห์ นิรชร , จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หก ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน กับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.