ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาที่สืบเนื่องจากโครงการฝึกสอน ของวิทยาลัยครูเชียงใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาที่สืบเนื่องจากโครงการฝึกสอน ของวิทยาลัยครูเชียงใหม่
นักวิจัย : ชัยวัธน์ วรพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิตรวัลย์ โกวิทวที , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25718
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
ชัยวัธน์ วรพันธุ์ . (2524). ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาที่สืบเนื่องจากโครงการฝึกสอน ของวิทยาลัยครูเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยวัธน์ วรพันธุ์ . 2524. "ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาที่สืบเนื่องจากโครงการฝึกสอน ของวิทยาลัยครูเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยวัธน์ วรพันธุ์ . "ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาที่สืบเนื่องจากโครงการฝึกสอน ของวิทยาลัยครูเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ชัยวัธน์ วรพันธุ์ . ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาที่สืบเนื่องจากโครงการฝึกสอน ของวิทยาลัยครูเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.