ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง
นักวิจัย : ปนัดดา เนตรประไพ , ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/83035
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปนัดดา เนตรประไพ , ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล . (2551). การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปนัดดา เนตรประไพ , ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล . 2551. "การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปนัดดา เนตรประไพ , ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล . "การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ปนัดดา เนตรประไพ , ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล . การศึกษาพารามิเตอร์ในการเชื่อมท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.