ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผงวงจรวมไฟฟ้าโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผงวงจรวมไฟฟ้าโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา
นักวิจัย : ทรงธรรม ทวีโชติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741769156 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25633
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

บรรณานุกรม :
ทรงธรรม ทวีโชติ . (2547). การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผงวงจรวมไฟฟ้าโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงธรรม ทวีโชติ . 2547. "การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผงวงจรวมไฟฟ้าโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงธรรม ทวีโชติ . "การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผงวงจรวมไฟฟ้าโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ทรงธรรม ทวีโชติ . การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผงวงจรวมไฟฟ้าโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.