ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการให้หัวเรื่องภาษาไทยในสาขาประชากรศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการให้หัวเรื่องภาษาไทยในสาขาประชากรศาสตร์
นักวิจัย : ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพวรรณ จงวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745620165 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25602
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

บรรณานุกรม :
ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน . (2526). การศึกษาการให้หัวเรื่องภาษาไทยในสาขาประชากรศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน . 2526. "การศึกษาการให้หัวเรื่องภาษาไทยในสาขาประชากรศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน . "การศึกษาการให้หัวเรื่องภาษาไทยในสาขาประชากรศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน . การศึกษาการให้หัวเรื่องภาษาไทยในสาขาประชากรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.