ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติก
นักวิจัย : จันทิมา ชั่งสิริพร , จรัญ บุญกาญจน์ , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/82875
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรัญ บุญกาญจน์ , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . (2550). การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรัญ บุญกาญจน์ , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . 2550. "การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรัญ บุญกาญจน์ , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . "การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
จันทิมา ชั่งสิริพร , จรัญ บุญกาญจน์ , จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ . การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.